Toplumsal hareketler, ağlar ve beden

230

Özet:
Makalede son dönemde dünya çapında gözlemlenen işgal hareketlerinin bedenli ve performatif vasıflarının ağ kavramı çerçevesinde kavramsallaştırılmasının imkanları, Gezi hareketi vakası üzerinden ele alınmaktadır. Literatürde, işgal hareketlerinin genel olarak Manuel Castells’in geliştirdiği ağ halindeki toplumsal hareketler çerçevesinde kavramlaştırıldığı görülmektedir. Bunda elbette yaygın sosyal medya kullanımının bu hareketlerde oldukça görünür olmasının etkisi büyüktür. Ancak ağ kavramının bu şekilde ele alınmasının, söz konusu hareketlerde bedenli karşılaşmalar içerisinde yeni toplulukların kurulmasını açıklayamadığı görülmektedir. Makalede, bu ihtiyaç çerçevesinde, işgal hareketlerinde hem yeni toplulukların kurulması (emergence), hem de bunun bedenli tabiatını (embodiment) ele almak üzere fail-ağ kuramının geliştirdiği fail-ağ (actor-network) kavramı ve Deleuze ve Guattari’nin geliştirdiği fail-tertip (agencement) kavramlarının kullanılmasının daha yerinde olacağı ileri sürülmektedir. Anahtar Sözcükler: Fail-Tertip (Agencement) Kuramı, Ağ (Network), Fail-Ağ (Actor-Network), Fail-Ağ Kuramı (Actor-Network Theory), toplumsal hareketler, Gezi Hareketi, işgal hareketleri, beden, bedenleşme (embodiment), südur (emergence)

Dergiyi edinmek için tıklayınız